Първо биологично доказателство за свръхнова

Първо биологично доказателство  за свръхнова

 

Автор:

Мая Трифонова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 57, май 2013 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Във фосилните останки от бактерии, обичащи желязото, изследователи от Клъстъра за открития на произхода и структурата на Вселената в Техническия Универистет на Мюнхен, откриха радиоактивен изотоп на желязото, който проследяват чак до появата на свръхнова звезда в нашето космическо съседство. Това е първия доказан биологичен отпечатък, свидетелстващ за взрив на Свръхнова на Земята. Определянето на възрастта на дълбоката сонда от дъното на Тихия Океан показа, че свръхновата се е появила преди 2.2 милиона години, грубо по времето когато съвременния човек се е развил.

 

Ключови думи:  

Първо биологично доказателство,  свръхнова