Първите стъпки на цветното кино

Първите стъпки на цветното кино

 

Автор:

Николай Стефанов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 35, март 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Ще се опитам да изложа накратко първите няколко десетилетия от историята на цветното кино и различните опити, кои по-успешни, кои останали на равнище идея и експеримент, за постигане на заснемането на движещи се фотографии в естествените им (понякога и не толкова естествени) цветове. В една тема във форума на БГ Наука дадох някои сведения за цветната фотография, която е факт още през втората половина на 19 век. В киното първите опити за въвеждане на цвета също се случват само няколко години след изобретяването на кинематографа.

 

Ключови думи:  

Първите стъпки на цветното кино, кинематография