Партньорска мрежа за младежки дейности и инициативи „мажор”

Партньорска мрежа за младежки дейности и инициативи „мажор”

 

Автор:

Елица Стоянова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 42, ноември 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Цел на настоящата статия е представянето на необходимостта от реализирането на младежки дей- ности и инициативи и разглеждането на подобен успешен пример. Обекти на статията са: партньорската мрежа за младежки дейности и инициативи „Мажор”, национални програми в областта на младежките дейности и инициативи, някои образователно-творчески дейности и инициативи при работа с младежи и младежки организации. Ключови думи: младежки дейности и инициативи, национални програми за младежки дейности и инициативи, управление на проекти.

 

Ключови думи:  

мрежа за младежки дейности, инициативи, мажор