Парадоксите на скептицизма

Парадоксите на скептицизма

Автор:

д-р Лъчезар Томов

 

Списание “Българска наука”

брой 104, демември 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Скептицизмът в науката и неговото отношение към съществуването или несъществуването на Бог съдържа у себе си множество противоречия, изразени чрез тезите на видни фигури като Стивън Хокинг и Карл Сейгън, които ще бъдат илюстрирани и обяснени. Противоречията започват още с дефиницията на скептицизма и претенцията за научност, която той носи със себе си и продължават с отношението към човека и неговата значимост, за да завършат с отношението към науката, което се описва най-добре като религиозно.

 

Ключови думи:

скептицизъм

 

READ ARTICLE