Папиларните линии на човешкия отпечатък като идентификационно средство още преди откриването на ДНК молекулата. Възможно ли е?

Папиларните линии на човешкия отпечатък като идентификационно средство още преди откриването на ДНК молекулата. Възможно ли е?

 

Автор:

Лидия Пенева

 

Списание “Българска наука”

брой 90, юли 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Статията цели да насочи вниманието към един уникален и сам по себе си индивидуализиращ човешкия индивид белег, подобно на уникалната идентификация, която се постига посредством генотипизирането на основа на микросателитни маркери на двойно спиралната молекула на ДНК. Този белег са папиларните линии, съставящи човешкия кожен релеф върху пръстите на ръцете и краката, включително петите. Статията представя най- ранния интерес към изучаването на кожния релеф и възникването на идеята за възможността едно лице, успешно да бъде идентифицирано само посредством пръстовия отпечатък;

 

Ключови думи:  

Папиларните линии, ДНК