- Advertisement -

Папиларните линии на човешкия отпечатък като идентификационно средство още преди откриването на ДНК молекулата. Възможно ли е?