Пантодонти, уинтатери и ксенунгулати

Пантодонти, уинтатери и ксенунгулати

 

Автор:

Валентина Петкова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 34, февруари 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Пантодонтите, уинтатерите и ксенунгулатите са първите животни достигнали големи размери след изчезването на сухоземната мегафауна в края на креда. Първоначално тези животни са били класифицирани в общ разред – Amblypoda. Но днес са отделени в отделни разреди – Pantodonta, Dinocerata и Xenungulata.

 

Ключови думи:  

Пантодонти, уинтатери, ксенунгулати