Пъб куиз – викторина с въпроси, провеждаща се в бар или в кръчма

Пъб куиз – викторина с въпроси, провеждаща се в бар или в кръчма

 

Автор:

Неделин Бояджиев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 73, декември 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Рub quiz – този вид викторина се провежда в кръчма или в бар. Тези събития се наричат още quiz night (нощна викторина), trivia night (нощ на любопитните факти) и table quiz (трапезна викторина) и могат да се провеждат и в други формати. Това е интелектуално забавление за хора от всички възрасти. Все пак, не бива да се забравя, че чрез пъб викторини се привличат клиенти на дадена кръчма или на даден бар, които традиционно не идват там в определени дни. Кръчмарската викторина е модерен пример за кръчмарска игра.

 

 

Ключови думи:  

Пъб куиз, викторина с въпроси, провеждаща се в бар или в кръчма