Озонова нуклеолиза – съвременното лечение на дискова херния

Озонова нуклеолиза – съвременното лечение на дискова херния

Автори:

Пламена Белчева, кинезитерапевт

Д-р Илиян Стоев, неврохирург

Д-р Момчил Иванов, дм

 

 

Списание „Българска наука“

брой 101, септември 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Дисковата херния отдавна не е само медицински, но и сериозен социално-икономически проблем, тъй като засяга предимно населението в трудоспособна възраст. Съвременният начин на живот и условията на пазара на труда изискват бързо  възстановяване, което при лечение с озонова нуклеолиза е гарантирано.

Ключови думи:

гръбначен стълб, дискова херния, лечение, озонова нуклеолиза

 

 

READ ARTICLE