Основни заплахи, стоящи пред създаването на един по-сигурен свят

Основни заплахи, стоящи пред създаването на един по-сигурен свят

 

Автори:

Елица Петрова

Николай Ничев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 48, май 2012 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Основна цел на настоящата разработка е да информира относно набелязаните основни проблеми и да предложи размисли и виждания относно взаимовръзките между тях и решаването им. Тя се позовава на официални международни източници, като „Доклада на ООН по заплахите, предизвикателствата и промяната” и препоръките на генералния секретар на ООН по повод бъдещите заплахи, пред които е изправен света.

 

Ключови думи:  

заплахи от високо ниво, ООН