Основни заплахи, стоящи пред създаването на един по-сигурен свят