Османската военна еволюция и настъплението в Европа

Османската военна еволюция и настъплението в Европа

 

Автор:

Александър Стоянов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 60, октомври 2013 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Въпросът за военното развитие на Османската империя в нейния ранен период е от изключителна важност за правилното разбиране и оценяване на мащабната експанзия, реализирана от армиите на падишаха през първите два века от съществуването на държавата. Балканските народи стават жертва на една непрекъснато разрастваща се военна машина, чийто възможности и реални резултати надхвърлят всичко, виждано в Европа от времето на Умаядите. Успехите на османците предизвикват сериозна паника сред европейските владетели, която надхвърля дори страха от мон- голите, които върлуват в Източна и Централна Европа половин век по-рано. Самият факт, че срещу османците са организирани поредица от кръстоносни походи доказва, че за католическия Запад, османското нашествие на Балканите е не по-малко сериозно от окупирането на Божи Гроб от Селджукидите през Х век.

 

Ключови думи:  

Османската военна еволюция и настъплението в Европа