Организаторите на Деня на детето в Царство България

Организаторите на Деня на детето в Царство България

 

Автор:

К. Гербов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 38, юни 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

За първи път в България Денят на детето е отбелязан през 1926 г. От 8 май следващата година инициативата за официалното му ежегодно празнуване се поема от Съюза за закрила на децата в България. Той е учреден на 14 юни 1925 г. и отначало е към структурите на Българското дружество „Червен кръст”. Пръв председател е проф. д-р Стефан Ватев. Основна цел на СЗДБ, заложена в неговия устав е: „да се грижи за всестранното физическо и духовно развитие на детето”. През 1934 г. съюзът вече е независима организация – юридическа личност. Още от създаването си той е член на Международния съюз за закрила на децата, със седалище в Женева.

 

Ключови думи:  

Организатори,  Деня на детето, Царство България