Организацията, системата и какво се крие зад означението 98/2