Оползотворяване на летящата пепел от изгаряне на твърди горива за синтез на зеолитни материали