Оперната интерпретация и нейният вокален компонент