Оперната интерпретация и нейният вокален компонент

Оперната интерпретация и нейният вокален компонент

 

Автор:

Ирина Халарампиева

 

 

Списание „Българска наука“

брой 33, януари 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Всъответствие с особеностите на сложния сценичен жанр, на което е част, оперната интерпретация е явление от органично синтезен тип.1 Тя е образувана от сливането на няколко вида изкуство, които предполагат интерпретационен етап – музика, литература, актьорско превъплъщение, танц.

 

Ключови думи:  

Оперната интерпретация,  вокален компонент