Оксалоацетатът може да помогне в борбата с рака и има ефекта на калорийната рестрикция

Оксалоацетатът е вещество, което тялото ни използва за осъществяването на много важни функции. Това включва формирането на молекулите на белтъците и мастните киселини. Тук ще разгледаме важната му роля за превръщането на храната в използваема клетъчна енергия (аденозин трифосфат или АТФ).

Отдавна се знае, че добавянето на оксалоацетат към клетъчна култура води до значително повишаване на продукцията на АТФ. Но доскоро, използването му като добавка не беше практически обосновано, тъй като веществото бързо се разгражда при стайна температура.

Този проблем е разрешен от един инженер, който открил как да стабилизира молекулата. Оттогава учените започнали да изследват приложението на оксалоацетат при различни условия.

Едно от тези изследвания, публикувано през месец март тази година, помага да се установи как точно оксалоацетатът повлиява клетъчната функция. То предоставя още доказателства, че веществото може да подпомогне поддържането на „по-младежка“ функция на клетките.


РЕКЛАМА:

***

Прочетете целия материал в първия брой на новото списание „Българска наука и медицина“: тук.


Европейска нощ на учените 2022 г.: