Официален отговор на ИЯИЯЕ отностна статията “Реконструкция, скъпо платена (от бюджета) амбиция” на доц. И. Пенев

Официален отговор на ИЯИЯЕ отностна статията “Реконструкция, скъпо платена (от бюджета) амбиция” на доц. И. Пенев

 

Автор:

Димитър Тонев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 40, септември 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Ръководството на ИЯИЯЕ се запозна с твърденията на доцент д-р Илия Пенев, изложени в неговата статия “Реконструкция, скъпо платена (от бюджета) амбиция”. Предварителният анализ показа, че част от тези твърдения са неоснователни и не отразяват вярно решенията и действията на ръководството на ИЯИЯЕ и БАН, свързани с изследователския реактор ИРТ-София. Следва да се отбележи, че тези решения са приемани след обсъждане на представените обосновки и доклади и винаги досега са били в подкрепа на реконструкцията на реактора като научно-експериментална и учебна база.

 

Ключови думи:  

ИЯИЯЕ , статия, Реконструкция, скъпо платена ,от бюджета, амбиция”,  доц. И. Пенев