Одеждите на Апостола по пътя към неговата Голгота

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Автор: Красимир Григоров – Зав. отдел ”Възраждане”, РИМ Враца

Днес от дякон Игнатий за поколенията ще остане не само споменът за един всепризнат и обичан патриот и революционер, но и спомена за един чист християнин и духовник.Това обяснява и обстоятелството, защо по такъв убедителен начин В.Левски единодушно получи доверието на всички наши сънародници и се превърна в най-тачената личност на нашето време!

Като скъпа реликва се съхраняват отрязаните му коси, кръстчето от Божи гроб, на което има снимка с неговия лик, “Бележникът”, 150 писма, сабята, револверът, дяконските богослужебни одежди в Сопотския манастир и горчивия спомен за изгубените тленни останки. Житейският край около предателството и смъртта на безстрашния Апостол вече 145 години е забулен в мъгла от неизвестности и недоказани предположения. Остри полемики са се опитвали да извадят през годините истината по този въпрос на светло.

Една от големите въпросителни остава загадката за апостолските одежди по пътя към неговата Голгота.Истината за „последното одеяние” на Апостола е споделена на първо място от известната негова укривателка в Ловеч Мария Николчова Сиркова, която твърди в спомените, записани от Иван Войников, че когато вечерта на 24 декември 1872 год. Левски пристигнал у тях, той бил облечен „в турски дрехи”: „….Видях турчин, наметнат с бял япанджак”.

 


РЕКЛАМА:

***

 

Цялата статия е публикувана в брой 109 на сп. Българска наука: тук!

Абонирайте се за списанието тук!