Очни прояви при болест VOGT-KOYANAGI-HARADA

Очни прояви при болест VOGT-KOYANAGI-HARADA

 

Автор:

доц. д-р Красимир Коев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 70, септември 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Описано е мултисистемното заболяване – синдром VogtKoyanagi-Harada , като се проследяват общите му проявления – кожни, неврологични и слухови. Подробно се разглеждат очните прояви на заболяването. Най-характерните от тях са ексудативното отлепване на ретината, преден и заден увеит, хориоретинит. Проследява се симптоматиката и разпространението на болестта според раса, пол, възраст, както и на- чините на превенция и лечение на очните проявления на болестта. Основните етапи на протичане на болестта Vogt-Koyanagi-Harada са продромален, остър увеитен, възстановителен и хроничнорецидивиращ. Трайните усложнения вследствие на заболяването може да доведат до необратима загуба на зрението, поради което трябва да се предприеме навременно лечение с кортиокстероидни медикаменти за период не по-малко от шест месеца. Очните усложнения, до които може да доведе болестта са катаракта, закритоъгълна и откритоъгълна глаукома, ретинитис фиброза, хороидална неоваскуларизация, неоваскуларизация на оптичния диск, пигментни промени на фундуса, атрофия на зрителния нерв.

 

Ключови думи:  

Очни прояви,  болест VOGT-KOYANAGI-HARADA