Общи сведения за принтерите

Общи сведения за принтерите

 

Автор:

Цветелина Николова

 

Списание “Българска наука”

брой 88, април 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Постоянен магнит държи пружината на чукчето в напрегнато състояние. При подаване на импулс от драйвера, през бобината протича електрически ток и създава електромагнитно поле противоположно на това от постоянния магнит. При това взаимодействие на двете полета пружината се освобождава и изстрелва чукчето напред към мастилената лента и хартията. Чукчетата се изстрелват избирателно докато совалката на принтера вибрира в хоризонтално направление. Така всяко чукче печата поредица от точки в хоризонтална линия за едно преминаване на совалката. След това хартията се придърпва с една стъпка напред и се печати на следващ ред от точки при движението на совалката в обратна посока.

 

 

Ключови думи:  

принтери, устройство и история на принтерите