- Advertisement -

Обсадата на Константинопол (717-718г.) и спасяването на Европа