Обсадата на Константинопол (717-718г.) и спасяването на Европа

Обсадата на Константинопол (717-718г.) и спасяването на Европа

 

Автор:

Александър Стоянов

 

 

Списание “Българска наука”

брой 87, март 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Обсадата на Константинопол е отразена в няколко извора, познати на съвременната историческа наука. Водещият византийски източник остава „Хроника” на Теофан Изповедник. Текстът е частично достъпен на български в ГИБИ, том III (виж библиография към статията), но изданието на БАН (както и всички от поредицата ГИБИ и ЛИБИ) съдържа един сериозен пропуск – то цитира само онези откъси, касаещи конкретно българите, изваждайки ги от контекста на самата хроника. Подобно „изрязване“ е доста опасно за всяко нормално проучване и спестява на четящите полезни детайли, които могат да бъдат открити в пълния текст.

 

Ключови думи:  

Обсадата на Константинопол, спасяването на Европа, История