Обсадата на Константинопол (717-18г.) и спасяването на Европа

Обсадата на Константинопол (717-18г.) и спасяването на Европа

 

Автор:

Александър Стоянов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 92, ноември 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Обсадата на Константинопол е отразена в няколко извора, познати на съвременната историческа наука. Водещият византийски източник остава Хрониката на Теофан Изповедник. Текстът е частично достъпен на български в ГИБИ, том III (виж библиография към статията), но изданието на БАН (както и всички от поредицата ГИБИ и ЛИБИ) съдържа един сериозен пропуск – то цитира само онези откъси, касаещи конкретно българите, изваждайки ги от контекста на самата хроника. Подобно „изрязване“ е доста опасно за всяко нормално проучване и спестява на четящите полезни детайли, които могат да бъдат открити в пълния текст. Самият Теофан е автор, чиято оценка, макар и доста изчерпателна, трябва да се подложи на сериозно съмнение, с оглед на факта, че самият той е иконопоклонник, който в случая с Лъв III Сириец описва император-иконоборец.

 

Ключови думи:  

история, Константинопол