Облеклото на гражданите в Османската империя – традиции и модерност: Пловдив през 18. – 19. век

Облеклото на гражданите в Османската империя – традиции и модерност: Пловдив през 18. – 19. век

Автор:

Ирена Янчева

Списание „Българска наука“

брой 103, ноември 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Облеклото е важна част от материалната култура на хората. Освен непосредствена необходимост с постоянни утилитарни функции, то е и социален белег, превръща се в знак за комуникация в обществото на града, излъчва специфична символика. Дрехата говори за пол и възраст, регионална семейна, общностна, етническа и религиозна принадлежност, практикувана професия, заемана позиция в обществената йерархия. Чрез костюма се изявяват и някои форми на поведение вътре в етническите групи и отвън, между тях.

 

Ключови думи:

история, дрехи, мода, Османска империя

 

READ ARTICLE