- Advertisement -

Облеклото на гражданите в Османската империя – традиции и модерност: Пловдив през 18. – 19. век