Обират банка, няма пари, задигат марки

Обират банка, няма пари, задигат марки

 

Автор:

К. Гербов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 36, април 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Чудати обири на банки са ставали и преди, като този например, извършен на 5 февруари 1923 г. в София. За събитието се информираме от донесението на Иван Марков, старши стражар при ІV Столичен полицейски участък. Там е записано: „Днес около 18 ½ часа след обяд, съобщено бе в Участъка по телефона от клона на Б. Н. Банка в зданието на Странски на ул. „Московска” № 1, че неизвестни лица апаши, нападнали и ограбили Хранилището за ценностите при същата банка. Веднага със старшия стражар Димитър Астарджиев и 8-10 души стражари от същия участък, явих се в банката, където ми се съобщи, че същия ден около 18 часа подир обед, четири души непознати лица апаши на възраст от 20-25 години, добре облечени, въоръжени с ками и револвери, влезли в Хранилището за ценни книжа и с тънки въжета вързали касиера Александър Панов и броеца Стефан Тодоров, а Райна Г. Велева – чиновничка, накарали да легне по очите си в канцеларията на ценностите, като казали на всичките да стоят, не мърдат и не викат.

 

Ключови думи:  

Обират банка, няма пари, задигат марки