Обичаната професор Светлана Стефанова Димитрова се возвиси в научния храм като духовен водач и нравствен маяк на българските психолози и педагози

Обичаната професор Светлана Стефанова Димитрова се возвиси в научния храм като духовен водач и нравствен маяк на българските психолози и педагози

 

Автор:

Илия Пеев

 

 

Списание “Българска наука”

брой 81, септември 2015 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Едва ли има човек по света, който познава професор доктор на педагогическите науки Светлана Стефанова Димитрова и да не изпита болка от тежката вест, защото тя обичаше всички и се радваше на обичта на всички. Професор Светлана Димитрова живя в един щастлив и хармоничен свят на човеколюбие и многоизмерна обич – към семейството, към студентите и колегите, към спорта, психологията и педагогиката, към науката и творчеството, към чистотата и красотата на човешките взаимоотношения. Може би именно поради това най- голямата част от нейното научно наследство е свързано с изследвания на моралната чистота на човека и холистичния подход към личността, екологията на човешкото развитие, спорта и здравето.

 

Ключови думи:  

Светлана Стефанова Димитрова, научния храм,  духовен водач и нравствен маяк, българските психолози и педагози