„Новите“ Жирафи (Giraffidae)

„Новите“ Жирафи (Giraffidae)

 

Автор:

Константин Йорданов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 45, февруари 2012 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Едно животно, символизира Африка,навярно повече от всеки един от величествените зверове на „Черният континент“. Въпреки деликатното си присъствие Жирафът не може да не ни удиви със своя неподражаем ръст и същевременно с изящната си грациозност. Познати на човечеството от древни времена,тези гиганти продължават да предизвикват науката с уникалната си анатомия и любопитно поведение.

 

Ключови думи:  

„Новите“ Жирафи, Giraffidae