Нови идеи за културата на безопасноств корабоплаването и потребността от учредяване на Вапцаровска международна морска премия