Нови идеи за културата на безопасноств корабоплаването и потребността от учредяване на Вапцаровска международна морска премия 

Нови идеи за културата на безопасноств корабоплаването и потребността от учредяване на Вапцаровска международна морска премия

 

Автор:

Илия Пеев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 73, декември 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

В продължение на 6 години – до 1932 г., Никола Вапцаров изучава теоретическите основи на морското дело и овладява корабните машини и системи по време на плавателната практика на военните и търговски кораби. Благодарение на голямата му любов към литературата, наследена от майка му Елена Вапцарова, и вродения поетичен талант, Никола Вапцаров бързо спечелва любовта на своите другари, командири и преподаватели, които подкрепят развитието на неговата поетическа дарба.

 

 

Ключови думи:  

Нови идеи за културата,  безопасност в корабоплаването, потребността от учредяване на Вапцаровска международна морска премия