Нови археологически находки в Тексас сочат наличието на неизвестна до сега древна култура в Северна Америка

Нови археологически находки в Тексас сочат наличието на неизвестна до сега древна култура в Северна Америка

 

Автор:

Петър Теодосиев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 36, април 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Откриването на древни каменни сечива при разкопки в археологическия обект Фридкин в Тексас може да доведе до обрат в знанията ни за присъствието на хората в Северна Америка. Може би човешкото присъствие тук ще се измести назад във времето с около 2 500 години. Мястото е най-старият надежден археологически обект в Северна Америка.

 

Ключови думи:  

Нови археологически находки, Тексас,  неизвестна до сега древна култура, Северна Америка