Нова в близост до центъра на галактиката М31 Андромеда

Нова в близост до центъра на галактиката М31 Андромеда

 

Автор:

Евгени Овчаров

 

 

Списание „Българска наука“

брой 38, юни 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Българската група за търсене на нови в близки галактики откри поредната си и втора за тази година нова в галактиката М31 Андромеда, с телескопите на НАО Рожен. Откритието е направено по три, комбинирани в едно, R- изображения на централната област на галактиката. Кадрите са получени с 2м телескоп на НАО Рожен в последните минути на нощта на 29/30-ти май.

 

Ключови думи:  

Нова,  галактиката М31 Андромеда