Нов метод за лечение при unguis incarnatus (Silben nano, Aquacel AG)

Нов метод за лечение при unguis incarnatus (Silben nano, Aquacel AG)

 

Автор:

Христо Лозанов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 69, юли 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Врастналите нокти представляват стар хирургичен проблем и публикациите в тази област датират от над 100 години. В литературата са описани редица хирургични методики свързани с лечението на врастналите нокти. Проблемът също така представлява интерес и за амбулаторната практика, тъй като честотата на това заболяване често се асоциира със запуснати случаи от дерматологичната и общохирургична практика. Изсушаването на хронични раневи дефекти, с пудрата, се основава на това, че партикулите от които е изградена са с големина 2ηм, което рязко подобрява състоянието на засегнатият участък, тъй като малките партикули абсолбират ексудатът и от там намаляват микробното число в раната.

 

Ключови думи:  

Нов метод за лечение при unguis incarnatus, Silben nano, Aquacel AG