НОМОКАНОН

НОМОКАНОН

 

Автор:

Теомира Десислава – Петкова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 28, юни 2010 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Покръстването на българския народ през 864 г. променя не само неговите вярвания, но и обществено-държавния му бит. Християнството в България е предшествано от друго историческо събитие – създаване на българската азбука през 855 г. от Св. Св. Кирил и Методий. За твърде кратко време се появява обширна писменост, в която влизат не само току-що преведените от Св. равноапостоли братя и съратниците им богослужебни книги, но и други законодателни сборници. В България се появяват преводите на византийски духовни и светски закони от Номоканона, който е наречен Законоправило, т. к. в най-ранните епохи на християнството “канон” означава правило на християнски живот.

 

Ключови думи:  

НОМОКАНОН