Николай Спасов, директор на Националния природонаучен музей при БАН