Николай Спасов, директор на Националния природонаучен музей при БАН

Николай Спасов, директор на Националния природонаучен музей при БАН

Автор:

Йордан Василев и Росица Ташкова

 

Списание „Българска наука“

брой 105, януари 2018 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Казвам се Николай Спасов. Работя в областта на зоологията, палеонтологията и еволюцията на гръбначната фауна, както и по проблемите на нейното опазване. Това не е за мен просто професия, то е начин на съществуване и осъществяване на детските ми мечти.

 

Ключови думи:

Николай Спасов, музей

 

READ ARTICLE