Никола Йонков Вапцаров – морякът-патрон на морското училище от 1949 г.

Никола Йонков Вапцаров – морякът-патрон на морското училище от 1949 г.

 

Автор:

Илия Петров

 

 

Списание „Българска наука“

брой 85, януари 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Патронатът (лат. patronus – покровител, защитник, закрилник) води началото си от древния Рим. За патрони са обявявани имената на видни личности. Първоначално покровителството е върху отделни граждани, а впоследствие се разпростира върху учебни заведения, професионални съсловия, градове, области, за да се стигне до цели държави и континенти. На 31 декември 1980 г., в своето Апостолическо послание Папа Йоан Павел ІІ провъзгласява светите братя Кирил и Методий за Съпокровители на Европа. Висшето военноморско училище е едно от малкото висши училища в света, което носи името на свой възпитаник.

 

Ключови думи:  

Рим, история, военни звания, армия, Триптих