РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРС „REFRESH GIRLS”

Развихрете въображението си и дайте своя принос за популяризиране на знанието! Конкурс за есе на тема “Как се виждам в света на науката и технологиите”. Участниците могат да бъдат момичета …

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА „REFRESH VOICES”

Развихрете въображението си и дайте своя принос за популяризиране на знанието! Конкурсът е насочен към подпомагане на децата и младежите с увредено зрение. Той включва прочитане на глас и запис …

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА „REFRESH VIDEO”

Развихрете въображението си и дайте своя принос за популяризиране на знанието! Всичко около нас е наука, а новите технологии ни позволяват да покажем, че всичко е REFRESH. Покажете, че науката …