Основни партньори: ЦИА Британски съвет Форум Наука Форум Демокрит МУ-София Център по молекулярна медицина Медицински университет Пловдив Технически университет София ТУ-Габрово УХТ ХТМУ МГУ Национална спортна академия ИО-БАН Агробиоинститут Национален природонаучен музей – БАН Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей София Тех Парк Русенска търговско-индустриална камара Институт по зърнени култури „Марица” Географ.БГ Забавна Математика Асоциирани партньори:

Съюз на учените в България

Асоциация на младите полярни изследователи

Международна асоциация на геоморфолозите

Фондация Пловдив 2019

Читател

Институт по микробиология при БАН

Софийски университет

Югозападен университет Благоевград

Софтуерен университет

Медицински университет Плевен

NM Genomix

BRЕEAM BG

Дирекция на Природен парк „Витоша“

Астрономическа обсерватория София

Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси“ с. Байкал

Музейко

Национален политехнически музей

Природонаучен музей Котел

Регионален исторически музей Котел

Общински информационен център Сливен

Средновековна крепост Туида Сливен

Регионална библиотека Стара Загора

Move BG

Столична община – Дирекция ПИСТ

Община Габрово

Работещи идеи

TechnoMagicLand

Национално издателство за образование и наука “Аз Буки”

Drone Arena

Ratio

Столичен зоопарк

MediaBricks

БДЖ

Национална астрономическа обсерватория Рожен