Неуспехът на струнната теория и търсенето на единство във физическите закони

Неуспехът на струнната теория и търсенето на единство във физическите закони

 

Автор:

М. Бушев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 43, декември 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Но когато формулата е твърде сложна, онова, което й съответства, се схваща като незакономерно. Може да се каже, че по какъвто и начин Бог да е създал света, светът винаги би бил закономерен и в определен ред. Бог обаче е избрал най-съвършения, т.е. онзи, който заедно с това е най-простият по хипотези и най-богатият по явления, какъвто е случаят с геометричната линия, чието построяване е лесно, но чиито свойства и следствия са извънредно забележителни и твърде значителни. Използвам тези съпоставки, за да обрисувам определено несъвършено сходство с божествената мъдрост и за да подчертая онова, което може като минимум да издигне нашите умове, така че те да възприемат неща, които другояче не могат да се изразят.

 

Ключови думи:  

 струнната теория, търсенето на единство, физическите закони