Неуспехът на струнната теория и търсенето на единство във физическите закони

Неуспехът на струнната теория и търсенето на единство във физическите закони

 

Автор:

М. Бушев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 41, октомври 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Проверих колко статии на тази тема сме поместили през последните десетина години в нашето списание.(„Светът на Физиката”) Четиринадесет. Само една от тях е от български автор (И. Тодоров. Имат ли суперструните алтернатива? “СФ”, 2/2004, сс. 103-109). Останалите са преводни. Четирима от авторите са нобелисти. На струнна тематика са и преведените на български две книги на Брайън Грийн (“Елегантната вселена” и “Тъканта на космоса”), както и книгата на Мичио Каку “Паралелните вселени”. Можем убедено да приемем, че е назряло времето за равносметка – и то критична – на тази тема.

 

Ключови думи:  

струнната теория,  търсенето на единство,  физическите закони