Нетнографията – най-новото оръжие на маркетолозите

Нетнографията – най-новото оръжие на маркетолозите

 

Автор:

Цвета Калейнска

 

 

Списание “Българска наука”

брой 68, юни 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Маркетингът в днешния конкурентен свят се нуждае от инструментариум на ръба на новостите и предизвикващ активност. В работата си за големи компании, като Парамаунт и Тойота, наблюдавам често създаването на нови подходи за сегментиране, разглеждане и анализиране на купувачите или на клиентите на световноизвестните корпорации, произтичащи от изменията в поведението и нагласите на хората в реалния и във виртуалния свят. В отговор на бързо развиващата се маркетинг индустрия, маркетолозите навременно разработиха социалните мрежи като инструмент за реализа-ция на стратегическите корпоративни планове и като ключов канал за провеждане на промоционалните кампании.

 

Ключови думи:

нетнография, икономика