Непознатата южна земя (история на картите на Антарктида). Част III

Непознатата южна земя (история на картите на Антарктида). Част III

Автор:

Продължение от брой 102

Списание „Българска наука“

брой 103, ноември 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Тази забележителни карта на Южния полюс на Винсент фон Хаард (1843–1914), е публикувани от E. Холзел във Виена през 1895 г. Тя  се счита за първата модерна стенна карта на Южния полюс и изобразява в големи подробности плаванията на изследователите по време периода на проучването на Антарктика. Картата е отпечатана след провеждането на XI Германски географски конгрес (Бремен на 17–19 април 1895 г.). До края на XIX в. Антарктида остава най-слабо проученият континент. Бреговете и ледената покривка са описани и картографирани, но вътрешността му остава пълна загадка. На конгреса в Бремен се събират много известни учени, за да обменят опит и информация относно полярните изследвания. В резултат на това е създадена карта, даваща най-точна и подробна представа за всички досегашни експедиции и систематизираща съществуващата информация до момента. Много от данните относно магнетизма, ветровете, температурата, атмосферното налягане и т.н. са взети от плаването на Карл А. Ларсен през 1892 г.

 

Ключови думи:

история, карти, Антарктида

 

READ ARTICLE