Непознатата Южна земя (История на картите на Антарктида). Част I

Непознатата Южна земя (История на картите на Антарктида). Част I

Автор:

Гергана Лаптева

Съавтор: проф. Христо Пимпирев

Консултант: д-р Любомир Иванов

Списание „Българска наука“

брой 101, септември 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

ТERRA AUSTRALIS INCOGNITA (Непознатата Южна земя) е проект от програмата ЕКОАНТАР на Българския антарктически институт, чиято цел е да събере и направи достъпни всички известни досега географски карти, изобразяващи Антарктида от древността като проследи тяхното развитие през вековете до днес, също така да покаже съвременните карти на Ледения континент, включващи топографски, геоложки, сателитни изображения, карти на ледената и подледена повърхност на континента, карти на различните изследователски бази и т.н. Разбира се, специално внимание се обръща на българския принос в картографията на Антарктида. Картите ще бъдат разделени на няколко периода, отразяващи историческото им развитие.

 

Ключови думи:

Антарктида, карти, история, география

 

 

READ ARTICLE