Нека бъде монохроматична, кохерентна и насочена светлина

Нека бъде монохроматична, кохерентна и насочена светлина

 

Автори:

М. Замфиров

Н. Вучков

 

 

Списание „Българска наука“

брой 39, юли и август 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Присъща на човека характеристика е, че много по-лесно свиква с удобствата и лукса, отколкото с лишенията и несгодата и много по-бързо се нагажда към комфорта, отколкото към спартанското. В този смисъл, едва ли мнозинството от хората си дават сметка колко от улесненията, на които се наслаждават в ежедневието си, се дължат именно на технологиите, включващи лазерното лъчение. И ако за момент допуснем, че лазерите изобщо не са били създадени, колко ли от нещата, заобикалящи ни, биха изчезнали?

 

Ключови думи:  

монохроматична, кохерентна, насочена светлина