Нека бъде монохроматична, кохерентна и насочена светлина