Нека бъде монохроматична, кохерентна и насочена светлина – втора част

Да приемеш предизвикателството

 

Автори:

М. Замфиров

Н. Вучков

 

 

Списание „Българска наука“

брой 40, септември 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

В първата част на статията (брой 39 на сп. „Българска Наука“; кн. 1, 2011 от «Светът на физиката») разгледахме историческото развитие рубиновия и хелий-неоновия лазер, предпоставките за откритията и въздействието им у нас. В тази част ще продължим разглеждането на историческите корени на развитието на лазерната техника в България, както и перспективните разработки. С02 – лазера През 1964 година Кумар Петел създава в Bell Labs първия СО,-лазер. В България, известен период от време след като е направил хелий-неоновия лазер, ст. н. с. д-р В. Стефанов започва работата си и по С02 – лазера. «Отидох командировка за няколко месеца във ФИАН, Москва u там видях СО9 -лазер. Бях чел за него и като обикалях една по една лабораториите попаднах в лабораторията на Прохоров. Там имаха един голям лазер с двуокис, много тръби дълги. Разгледах го, а с мен беше и академик Джаков. Той каза и ние ще направим такова нещо!»

 

Ключови думи:  

монохроматична, кохерентна, насочена светлина