Не се отказах от науката и професията на биолога

Не се отказах от науката и професията на биолога

 

Автор:

Яна Ненчева

 

 

Списание “Българска наука”

брой 92, ноември 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Това винаги е било факт и моментът, в който осъзнах, че биологията е най- съкровеното ми желание, бе в 3-ти клас. Винаги съм имал безкраен интерес към природните феномени, животните и растенията, физичните закони и химичните реакции. Въпреки че никой в моето семейство никога не е имал интерес към природните науки, интересът се породи от само себе си. Следвайки мечтата си да бъда биолог, бях приет в ПМГ – Кюстендил, профил Биология, което бе идеалният трамплин за бъдещо развитие.

 

Ключови думи:  

биология, биолог