Не е даже погрешна, Неуспехът на струнната теория и търсенето на единство във физическите закони