- Advertisement -

Не е даже погрешна. Неуспехът на струнната теория и търсенето на единство във физическите закони