Не е даже погрешна. Неуспехът на струнната теория и търсенето на единство във физическите закони

Не е даже погрешна. Неуспехът на струнната теория и търсенето на единство във физическите закони

 

Автор:

М. Бушев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 42, ноември 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Общо правило е, че научният прогрес се дължи на сложни взаимодействия между теоретични и експериментални постижения. Това със сигурност се отнася за стандартния модел. Внимателният читател вероятно е забелязал, че в предната гл.11, при излагането на суперструнната, теория няма никакво позоваване на експериментални резултати. И съвсем основателно: суперструнната теория няма никаква връзка с експеримента, тъй като тя не прави абсолютно никакви предсказания.

 

Ключови думи:  

 струнната теория,  търсенето на единство, физическите закони