Науката В и ОКОЛО нас

Науката В и ОКОЛО нас

 

Автор:

Яна Ненчева

 

 

Списание „Българска наука“

брой 85, януари 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Науката ни е информирала за пеницилина и формата на Земята. Но понякога самите ние правим нещо, а то без дори да подозираме си има научно обяснение. Ирационалния мозък – В хода на еволюцията се е развила склонността на мозъка да подбира най-доброто решение в дадена ситуация. Да си представим, че е сутрин. Имате среща с приятелка. Успали сте се и се налага да закусите в заведението. Отваряте менюто и може да избирате между…

 

Ключови думи:  

науката около нас, забавна наука