Науката решава проблеми, vol.17: Съвременни подходи за устойчиво опазване на околната среда


Гост на поредното издание на „Науката решава проблеми” е д-р Радостина Иванова от Института по органична химия с Център по фитохимия, където през януари 2019 г. защитава докторската си дисертация. През 2017 г. е отличена с Награда на БАН “Иван Евстратиев Гешов” за най-млади учени до 30 години за научни постижения в направление „Нанонауки, нови материали и технологии“.

Научната ѝ работа е свързана с разработване на нови подходи, включващи използването на лесни за реализация и икономически изгодни техники за синтез на наноструктурирани материали, които биха могли да намерят практическо приложение като катализатори и носители на катализатори за решаване на някои екологични проблеми.

Стремителното нарастване на населението на Земята, увеличеното потребление на енергия, което е универсален двигател за повишаване на качеството на живот във всички общества, и научно-техническият прогрес, коренно променят състоянието на планетата в последните 100 години, като влияние на човешките дейности върху биосферата се засилва все повече. Сериозно предизвикателство е намирането на нови, икономически изгодни и високоефективни подходи за производство, доставка и използване на енергия, които ще повишат качеството на живот, но няма да застрашат околната среда. Поради тази причина, въпросът за търсене на нови алтернативни източници става все по-осезаем. Работата на Радостина е насочена именно към разработването на съвременни и ефективни подходи за устойчиво опазване на околната среда чрез: пълното унищожаване на емитирани от индустрията и ежедневната дейност на хората летливи органични съединения и превенцията на токсични емисии чрез използване на алтернативни, екологично чисти горива.

Вход: свободен! Нужна е предварителна регистрация.

Кога: 28.05.2019 г.; 19 ч.


РЕКЛАМА:

***

Къде: ул. Сердика 20; пространство на MOVE.BG

„Науката решава проблеми“ е поредица на Българска наука и MOVE.BG, в която всеки месец гостува учен, който разказва за себе си и своята работа през призмата на това как науката променя живота на хората и разрешава конкретен проблем.

*Българска наука е най-голямата научна медия в България, чиято цел е да сближи учените и останалата част от обществото.

**MOVE.BG е платформа на създаващите хора. Търсим иновативни решения за обществена промяна, работим за устойчиво развитие и утвърждаваме култура на градивен диалог, активно лидерство и споделени ценности.


Европейска нощ на учените 2022 г.: