Наука за всички

Наука за всички

Автор:

Юри Милнер

 

 

Списание “Българска наука”

брой 98, май 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Хората се опитват да прогнозират бъдещето от поне 4 хил. години насам, но повечето усилия в тази посока са били безуспешни. За прогнози са минавали пророчества, измислици и предположения. За цялото това време сме намерили само едно надеждно средство за прогнозиране на събития – научния метод. Учените са заети с прогнози не само за света през 2017 г., но и за вселената. Къде ще се появи тази галактика? Как ще еволюира тази клетъчна линия? Някои от техните прогнози ще бъдат в сила не просто за 2017 г., а завинаги. Космолозите картират бъдещето за над десет милиарда години напред. Дори квантовата теория на полето, според която поведението на елементарните частици е непредсказуемо, прави възможни прогнози с точност до десет части на милиард (10×10-9 — бел. прев.).

 

Ключови думи:  

наука, знание, информация, интерес, бъдеще