Търсене
Close this search box.

Научно-творческата резиденция в Националния природонаучен музей – БАН

Научно-творческата резиденция в Националния природонаучен музей – БАН

Научно-творческата резиденция в Националния природонаучен музей – БАН

Научно-творческата резиденция в Националния природонаучен музей – БАН


Направи дарение на училище!***

 

Приключиха първите два етапа на научно-творческата резиденция в Националния природонаучен музей – БАН, свързваща учени по природни науки и визуални артисти. От февруари до март участващите студенти от магистърска програма „Дигитални изкуства“ на Националната художествена академия преминаха през поредица от тематични лекции по палеонтология, зоология на гръбначните животни (херпетология, териология, орнитология) и ботаника. Освен теоретично научните им ментори от НПМ-БАН и ИБЕИ-БАН представиха и практически използваната методология при научните изследвания в лаборатория и на терен. Част от дейностите от образователната програма включваха: вземане на хистологични проби от кости на бозайници, дигитализация и заснемане на микрофотографии на динозаврови костни тъкани; наблюдения на птици със специализирана оптика – бинокъл и зрителна тръба; разглеждане под лупа и микроскоп на лишеи (със и без реактив и UV светлина), както и на прерези и цели растения; запознаване с научните колекции на НПМ-БАН, като част от консервационната и природозащитната дейност на музея; представяне на добри практики по палео- и научна илюстрация и др. 

В рамките на месец април учените се докоснаха до света на изкуството и творческия процес в ателието по дигитални изкуства на Националната художествена академия. Този път визуалните артисти влязоха в ролята на ментори и проведоха творчески работилници по разнородни теми като саунд арт, визуализация на звук, анимация и програмиране. По същото време, напътствани от учените, студентите разработиха свои научно-творчески проекти, вдъхновени от теми, обект на научно изследване в двата института на БАН. 

Вместо планираното определяне на един победител сред участниците, единодушното решение на журито по проекта бе да подкрепи всичките четири оригинални идеи на студентите, като удължи и срока за изпълнението им. 


Разбери повече за БГ Наука:

***

Предстои реализирането на творбите в материал и представянето на резултатите пред публика на 17 юли в експозицията на НПМ-БАН. 

„#artscience: Научно-творческа резиденция в музея“ се организира от Националния природонаучен музей – БАН (НПМ-БАН), в партньорство с Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН (ИБЕИ-БАН), Националната художествена академия, Фондация ДА ЛАБ и Българска Наука. Проектът се реализира с подкрепата на СП „Култура“, Направление „Културно-образователни проекти, активни публики“ 2023.

 


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.