Нашествието на херменевтиката във философията и икономиката

Нашествието на херменевтиката във философията и икономиката

 

Автор:

Калоян Андонов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 46, март 2012 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

През последните години икономистите нахлуват в други интелектуални дисциплини със съмнителното оправдание, че това се извършва в името на „науката” и използват смайващо опростени предположения, за да направят радикални и предизвикателни заключения по отношение на области, за които знаят много малко. Това е съвременна форма на „икономически им- периализъм” в интелектуалната сфера. Склонността на този икономически империализъм е била почти винаги изчислителна и косвено следваща учението на Бентам1 , където поезията и кабарчето са сведени до едно и също ниво, и което достатъчно оправдава насмешката на Оскар Уайълд, че те (икономистите) знаят цената на всичко и стойността на нищо.

 

Ключови думи:  

Нашествие, херменевтика, философия, икономика