Нашата звезда Слънцето

Нашата звезда Слънцето

 

Автор:

Надя Кискинова

 

 

Списание “Българска наука”

брой 84, декември 2015 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Слънцето е една от стотиците мили­арди звезди в нашия звезден остров Галактиката, наричан Млечен път. То не е нито много голямо, нито мно­го малко; нито много горещо, нито много студено. Астрономите го при­числяват към звездите жълти джу­джета от спектрален клас G2 V. Съществуват звезди бели джуджета, като спътника на най-ярката звезда на небето – Сириус от съзвездието Голямо куче. Той е милион пъти по- малък от Слънцето или е с размери­те на Земята. Има и звезди свръхги­ганти като Бетелгейзе от съзвездието Орион, които са почти 50 млн. пъти по-големи по обем от Слънцето. Звездите като Бетелгейзе са червени гиганти и свръхгиганти. Температу­рата на излъчващата им повърхност е 2-3 000o.

 

Ключови думи:  

Слънцето, Космос, звезди